ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΟΡΘΟΥ

 


   

Η βασική εξέταση για τη μελέτη του καρκίνου του ορθού είναι η μαγνητική τομογραφία προκειμένου να προσδιορίσουμε καλύτερα την τοπική έκταση του καρκίνου του ορθού.

Είναι σημαντικό η μαγνητική τομογραφία του ορθού να εκτελείται σε προηγμένης τεχνολογίας Μαγνητικό τομογράφο.

Η διάρκεια της Μαγνητικής Τομογραφίας του ορθού δεν ξεπερνά τα 30 λεπτά κατά την οποία ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια θέση, σύμφωνα δε με τις ισχύουσες οδηγίες δεν απαιτείται πάντα η χορήγηση σκιαγραφικού μέσου ενδοφλέβια.

Η ολοκλήρωση της ακτινοδιαγνωστικής μελέτης του καρκίνου του ορθού γίνεται με τη διενέργεια αξονικής τομογραφίας θώρακος και άνω κοιλίας. Οι εν λόγω εξετάσεις δεν υπερβαίνουν σε διάρκεια τα 15 λεπτά, απαιτούν ωστόσο την χορήγηση ενδοφλέβια σκιαγραφικού μέσου.

 

   

Η θέση της ακτινοδιάγνωσης στο χειρισμό ασθενών με καρκίνο του ορθού είναι σημαντική, δεδομένου ότι ο συνδυασμός Μαγνητικής και Αξονικής Τομογραφίας παρέχει κατά κανόνα το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών για το σωστό σχεδιασμό της θεραπείας και την επιτυχή διαχείριση των ασθενών.

 

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εξετάσεις της ιατρικής απεικόνισης, ιδιαίτερα αυτές της μαγνητικής τομογραφίας, οφείλουν να σχεδιάζονται ανάλογα με τον ασθενή και την πάθηση που αναζητούμε ή θέλουμε να αποκλείσουμε.

Η χορήγηση του σκιαγραφικού πρέπει να γίνεται σε απόλυτες ενδείξεις. Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας και η πολύχρονη εμπειρία στη χρήση όλων των τύπων των σκιαγραφικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα της ενδεδειγμένης χρήσης αυτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.
   


     
 
 
   


 
 
 
   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96