ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 


   

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία μπορεί να ανιχνεύσει με μεγάλη ακρίβεια τις εστίες που είναι ύποπτες για καρκίνο και να καθορίσει ποια ή ποιες περιοχές του προστάτη πρέπει να διερευνηθούν.

Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνονται δείγματα εκλεκτικά από τα ύποπτα σημεία που ανέδειξε η μαγνητική τομογραφία (στοχευμένη βιοψία) και αποφεύγεται η τυχαία δειγματοληψία από όλον τον προστάτη αδένα, καθιστώντας όλη τη διαδικασία ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη.

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Προστάτη, που παρέχει τόσο ανατομικά όσο και λειτουργικά δεδομένα για τον προστάτη, περιορίζει το πεδίο της εξέτασης στον αδένα και στις παρακείμενες δομές, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακρίβεια.

Έτσι, αποκλείει με μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά το ενδεχόμενο του καρκίνου, όταν υπάρχει υποψία.

 

   

Επίσης, προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες και για την τοπική σταδιοποίηση του καρκίνου του προστάτη, είναι σημαντικό εργαλείο για τον σχεδιασμό της θεραπευτικής μεθόδου, ενώ μπορεί να προβλέψει και την αποτελεσματικότητά της.

Αποτελεί παράλληλα ένα χρήσιμο μέσο και για την παρακολούθηση πασχόντων από καρκίνο του προστάτη κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής ή μετά από μια χειρουργική επέμβαση, ενώ μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως πιθανές υποτροπές σε ασθενείς με υψηλό PSA μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Η ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια της Πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Προστάτη στον εντοπισμό των κλινικά σημαντικών καρκινικών όγκων, που έχει ως αποτέλεσμα και την πιο στοχευμένη επιλογή θεραπείας, αλλάζει τα δεδομένα για τον ασθενή.

 

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εξετάσεις της ιατρικής απεικόνισης, ιδιαίτερα αυτές της μαγνητικής τομογραφίας, οφείλουν να σχεδιάζονται ανάλογα με τον ασθενή και την πάθηση που αναζητούμε ή θέλουμε να αποκλείσουμε.

Η χορήγηση του σκιαγραφικού πρέπει να γίνεται σε απόλυτες ενδείξεις. Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας και η πολύχρονη εμπειρία στη χρήση όλων των τύπων των σκιαγραφικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα της ενδεδειγμένης χρήσης αυτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.
   


     
 
 
   


 
 
 
   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96