ΑΞΟΝΙΚΗ LOW DOSE ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

 


   

Στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες που δημοσίευσε, η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστά ετήσιο έλεγχο με αξονική πνευμόνων LOW DOSE για καρκίνο του πνεύμονα σε άτομα ηλικίας 50-80 ετών που καπνίζουν ή κάπνιζαν παλαιότερα και έχουν ιστορικό 20ετούς καπνίσματος.

Στις προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία συνιστούσε τον ετήσιο έλεγχο σε όσους ήταν 55-74 ετών, είχαν 30ετές ιστορικό καπνίσματος και είχαν λιγότερα από 15 χρόνια διακοπής του καπνίσματος.

Στις νέες οδηγίες, δεν απαιτούνται συγκεκριμένα χρόνια από τη διακοπή καπνίσματος, ο έλεγχος αφορά σε όσους είναι ηλικίας 50-80 ετών και έχουν 20ετές ιστορικό καπνίσματος.

Η ετήσια εξέταση που συνίσταται για προσυμπτωματικό έλεγχο είναι η αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης. Ο προληπτικός έλεγχος μειώνει το ποσοστό των θανάτων από καρκίνο του πνευμονα κατα 85%.

Η εξέταση είναι εντελώς ανώδυνη και δεν απαιτεί την χρήση σκιαγραφού μέσου.

 

   

Στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ η εξέταση πραγματοποιείται με την μικρότερη δυνατή δόση ακτινοβολίας, ενώ η επεξεργασία των εικόνων γίνεται στον υπερσύγχρονο σταθμό εργασίας Philips Intellispace 12 που κυκλοφόρησε το 2022.

Στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ο νέος αξονικός τομογράφος TOSHIBA AQUILION ONE 640. Ο TOSHIBA AQUILION ONE 640 ενσωματώνοντας υπερσύχρονες κατασκευαστικές προδιαγραφές όπως: την μεγάλη διάμετρο ανοίγματος 73cm (έναντι 60cm των περισσοτέρων) την μοναδική καινοτομία της πλάγιας κίνησης του κρεβατιού την δυνατότητα διενέργειας εξέτασης χωρίς περιορισμό βάρους την μεγάλη ταχύτητα της εξέτασης προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα σε εξεταζόμενους κλειστοφοβικούς, υπέρβαρους, με κινητικά προβλήματα αλλά και σε εξεταζόμενους που δεν μπορούν να συνεργαστούν στις αναπνευστικές κινήσεις.

Με την χρήση αλγορίθμων επεξερασίας εικόνας (SUREExposure3D - AIDR 3D και SUREkV) ελαχιστοποιεί την δόση ακτινοβολίας γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό σε εξετάσεις προληπτικού ελέγχου όπως screening πνευμόνων σε καπνιστές. Ο TOSHIBA AQUILION ONE 640 ενσωματώνει όλες τις εξειδικευμένες δυνατότητες πραγματοποίησης εξετάσεων με τόσο στην ταχύτητα όσο και στην ευκρίνεια ακόμα και στις πολύ χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας.

 
 
 

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εξετάσεις της ιατρικής απεικόνισης, ιδιαίτερα αυτές της αξονικής τομογραφίας, οφείλουν να σχεδιάζονται ανάλογα με τον ασθενή και την πάθηση που αναζητούμε ή θέλουμε να αποκλείσουμε.

Η χορήγηση του σκιαγραφικού πρέπει να γίνεται με τη χρήση ειδικού εγχυτή. Στο εργαστήριο μας γίνεται χρήση δύο εγχυτών MEDRAD. Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας και η πολύχρονη εμπειρία στη χρήση όλων των τύπων των σκιαγραφικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα της εκτεταμένης χρήσης αυτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.
   


     
 
 
   


 
 
 
   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96