ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

 


   

Η αξονική αγγειογραφία στεφανιαίων αγγείων αποτελεί καινοτόμο αναίμακτη διαγνωστική μέθοδο με την οποία μπορούν να απεικονιστούν με ακρίβεια η καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία της προκειμένου να διαγνωστεί ή να αποκλειστεί η στεφανιαία νόσος.

Η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει να διεκπεραιώνουµε µια αξονική στεφανιογραφία µε άριστα απεικονιστικά αποτελέσματα και µε το μικρότερο βαθµό παρέµβασης για τον ασθενή.

Η απεικόνιση ολόκληρης της καρδιάς με τον νεο αξονικό τομογράφο TOSHIBA-CANON AQUILION ONE 640 πραγματοποιείται σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.

Αυτό µας διευκολύνει στην περίπτωση των ταλαιπωρημένων ασθενών, που έχουν δυσκολία στο να κρατούν την αναπνοή τους, ή αυτών που έχουν αρρυθμία ή ταχυκαρδία.

Η απεικόνιση γίνεται µε ταυτόχρονη χρήση ηλεκτροκαρδιογραφήµατος. Έτσι, απεικονίζεται η καρδιά στις διάφορες κινητικές φάσεις λειτουργίας.

 

   

Η αξονική στεφανιογραφία καρδιάς ενδείκνυται σε ασθενείς οι οποίοι είναι ασυμπτωματικοί αλλά έχουν 2 ή περισσότερους προδιαθεσικούς παράγοντες για ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου, όπως αυξημένη χοληστερόλη αίματος, αυξημένες τιμές αρτηριακής πίεσης, παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, κληρονομικό ιστορικό κλπ.

Η εξέταση ενδείκνυται επίσης όταν άλλες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως π.χ. η δοκιμασία κόπωσης ή το σπινθηρογράφημα καρδιάς, απέφεραν ασαφή ευρήματα.

Σε ασθενείς µε άτυπο θωρακικό άλγος. Η αξονική τοµογραφία στεφανιαίων αγγείων είναι η καλύτερη µη επεµβατική μέθοδος για την άµεση απεικόνιση στεφανιαίων αγγείων αυτών των ασθενών.

Σε περίπτωση υποψίας καρδιακών και περικαρδιακών ανατοµικών ανωµαλιών και προς αποκλεισµό όγκων θρόµβων κτλ.

Για την εκτίµηση ανώµαλων εκφύσεων στεφανιαίων αρτηριών.

Σε ασθενείς που έχουν ήδη υποβληθεί σε αποκατάσταση τµήµατος των στεφανιαίων αγγείων για την εκτίµηση βατότητας των stent και bypass.

Στο εργαστήριο μας με τον αξονικό τομογράφο TOSHIBA CANON AQUILION ONE 640 τομών πραγματοποιείται η εξέταση της στεφανιογραφίας που με τη χρήση υπερσύγχρονων αλγόριθμων (όπως SUREExposure3D - AIDR 3D, SUREkV) και high end αισθητήρων PUREViSION CT Detector επιτρέπουν την ελαχιστοποίησης της δόσης ακτινοβόλησης.

 
 
 

 
 


 
 

    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εξετάσεις της ιατρικής απεικόνισης, ιδιαίτερα αυτές της αξονικής τομογραφίας, οφείλουν να σχεδιάζονται ανάλογα με τον ασθενή και την πάθηση που αναζητούμε ή θέλουμε να αποκλείσουμε.

Η χορήγηση του σκιαγραφικού πρέπει να γίνεται με τη χρήση ειδικού εγχυτή. Στο εργαστήριο μας γίνεται χρήση δύο εγχυτών MEDRAD. Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας και η πολύχρονη εμπειρία στη χρήση όλων των τύπων των σκιαγραφικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα της εκτεταμένης χρήσης αυτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.
   


     
 
 
   


 
 
 
   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96