ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Παρακάτω θα βρείτε τα πρωτόκολλα των ακτινογραφικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο ψηφιακό ακτινολογικό του εργαστηρίου μας ανά ανατομική περιοχή ή σύστημα.

Αυτά πρέπει να τροποποιούνται όταν χρειάζεται.

 
   

ΘΩΡΑΚΑΣ

   


    ΘΩΡΑΚΟΣ F
     
    ΘΩΡΑΚΟΣ PR
     
    ΚΟΡΥΦΩΝ
     
    DECUBITUS
     
    ΠΛΕΥΡΩΝ
     
    ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ
     
   

ΚΟΙΛΙΑ

   


    ΚΟΙΛΙΑΣ ΥΠΤΙΑ F
     
    ΚΟΙΛΙΑΣ ΟΡΘΙΑ F
     
    DECUBITUS
     
    NOK
     
    ΠΥΕΛΟΥ
     
    ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ
     
   

ΚΕΦΑΛΗ

   


    ΚΡΑΝΙΟΥ F
     
    ΚΡΑΝΙΟΥ PR
     
    TOWNE'S
     
    ΚΟΛΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΟΥ F
     
    ΓΝΑΘΩΝ
     
    ΡΙΝΙΚΟΥ ΟΣΤΟΥ PR
     
   

ΑΝΩ ΑΚΡΑ

   


    ΑΑ ΚΛΕΙΔΑΣ
     
    ΑΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ F
     
    ΑΑ ΩΜΟΠΛΑΤΗΣ PR
     
    AA ΩΜΟΥ F
     
    ΑΑ ΩΜΟΥ PR
     
    ΑΑ ΩΜΟΥ ΔΙΑΜΑΣΧΑΛΙΑΙΑ
     
    ΑΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ F
     
    ΑΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ PR
     
    ΑΑ ΑΓΚΩΝΑ F
     
    AA ΑΓΚΩΝΑ PR
     
    ΑΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ F
     
    ΑΑ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ PR
     
    ΑΑ ΠΧΚ F
     
    ΑΑ ΠΧΚ PR
     
    ΑΑ ΣΚΑΦΟΕΙΔΟΥΣ
     
    AA ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ F
     
    AA ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΛΟΞΕΣ
     
    ΑΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ
     
   

ΛΕΚΑΝΗ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ

   


    AA ΙΕΡΟΛΑΓΟΝΙΩΝ F
     
    ΑΑ ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ F
     
    ΑΑ ΙΣΧΙΟΥ PR
     
    ΑΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ F
     
    AA ΜΗΡΙΑΙΟΥ PR
     
    AA ΓΟΝΑΤΟΣ F
     
    ΑΑ ΓΟΝΑΤΟΣ PR
     
    ΑΑ ΔΙΑΚΟΝΔΥΛΙΑ
     
    ΑΑ ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΑΣ
     
    ΑΑ ΚΝΗΜΗΣ F
     
    AA ΚΝΗΜΗΣ PR
     
    AA ΠΔΚ F
     
    ΑΑ ΠΔΚ PR
     
    ΑΑ ΠΔΚ ΣΤΡΟΦΗ
     
    ΑΑ ΠΟΔΟΣ F
     
    ΑΑ ΠΟΔΟΣ PR
     
    AA ΠΟΔΟΣ ΛΟΞΕΣ
     
    AA ΠΤΕΡΝΗΣ
     
    ΑΑ ΠΤΕΡΝΗΣ PR
     
   

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

   


    ΑΑ ΑΜΣΣ F
     
    ΑΑ ΑΜΣΣ PR
     
    ΑΑ ΑΜΣΣ ΛΟΞΕΣ
     
    AA ΟΔΟΝΤΟΣ
     
    ΑΑ ΘΜΣΣ F
     
    ΑΑ ΘΜΣΣ PR
     
    ΑΑ OΜΣΣ F
     
    ΑΑ OΜΣΣ PR
     
    AA OΜΣΣ ΛΟΞΕΣ
     
    ΑΑ ΟΣΦΥΟΙΕΡΗΣ PR
     
    ΑΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ F
     
    ΑΑ ΙΕΡΟΥ ΟΣΤΟΥ PR
     
    ΑΑ ΚΟΚΚΥΓΑ PR
     

   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι βασικές αρχές στην λειτουργία του εργαστηρίου είναι:

η διενέργεια εξετάσεων από άρτια εκπαιδευμένο και μετεκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων και νοσηλευτικό) και η επίβλεψη κάθε εξέτασης από ιατρό από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση της

η υιοθέτηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ακτινοπροστασίας παγκοσμίως, πολύ αυστηρότερων από τις νομοθετημένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική

η συνεχής ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού και συνοδευτικού λογισμικού, η οποία εκτοξεύει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

η επιλογή του σωστού πρωτοκόλλου από τον ιατρό κατά την στιγμή πραγματοποίησης της εξέτασης και η δυνατότητα τροποποίησης του σε πραγματικό χρόνο

   

   


 
 
 


   


 
 
 


   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96