ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Παρακάτω θα βρείτε τα πρωτόκολλα των εξετάσεων πυρηνικής ιατρικής (σπινθηρογραφημάτων) που πραγματοποιούνται στην γ-camera του εργαστηρίου μας ανά ανατομική περιοχή ή σύστημα.

Αυτά πρέπει να τροποποιούνται όταν χρειάζεται.

 
   

ΚΕΦΑΛΗ & ΤΡΑΧΗΛΟΣ

   
   

ΘΩΡΑΚΑΣ

   
   

ΚΟΙΛΙΑ

   

   

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

   


   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι βασικές αρχές στην λειτουργία του εργαστηρίου είναι:

η διενέργεια εξετάσεων από άρτια εκπαιδευμένο και μετεκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων και νοσηλευτικό) και η επίβλεψη κάθε εξέτασης από ιατρό από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση της

η υιοθέτηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ακτινοπροστασίας παγκοσμίως, πολύ αυστηρότερων από τις νομοθετημένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική

η συνεχής ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού και συνοδευτικού λογισμικού, η οποία εκτοξεύει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

η επιλογή του σωστού πρωτοκόλλου από τον ιατρό κατά την στιγμή πραγματοποίησης της εξέτασης και η δυνατότητα τροποποίησης του σε πραγματικό χρόνο

   

   


 
 
 


   


 
 
 


   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96