ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Παρακάτω θα βρείτε τα πρωτόκολλα των εξετάσεων μαγνητικού τομογράφου που πραγματοποιούνται στον αξονικό τομογράφο του εργαστηρίου μας ανά ανατομική περιοχή ή σύστημα.

Αυτά πρέπει να τροποποιούνται όταν χρειάζεται.

 
   

ΚΕΦΑΛΗ & ΤΡΑΧΗΛΟΣ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ
ΤΡΑΧΗΛΟΥ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
HEAD
HEAD NECK SYNERGY
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-COR
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-COR
T1 SPIR TRA-SAG-COR
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΡΟΤΑΦΟΓΝΑΘΙΚΩΝ
ΠΑΡΩΤΙΔΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
FLEX MEDIUM SYNERGY
HEAD NECK SYNERGY
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG-COR
T1 SPIR TRA-SAG-COR
     
   

ΘΩΡΑΚΑΣ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΜΕΣΟΘΩΡΑΚΙΟΥ
ΘΩΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG, T2 TRA-COR
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG, T2 TRA-COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE THRIVE SPAIR TRA DYNAMIC
T1 FFE THRIVE SPAIR TRA DYNAMIC
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 HIGH RESH TRA-COR
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE THRIVE SPAIR TRA DYNAMIC
T1 SPIR TRA-SAG-COR
     
   

ΚΟΙΛΙΑ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΝΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
-
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA, Τ2 SINGLE SHOT TRA-COR, T2 SPIR TRA
T2 3D MRCP
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE THRIVE SPAIR TRA DYNAMIC, T1 TRA 5min
-
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
ΟΥΡΟΓΡΑΦΙΑ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
-
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE DUAL TRA-COR, T2 COR, T2 SPIR TRA
T2 MYELO 3D COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE DUAL TRA-COR
-
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΛΑΣΣΟΝΟΣ ΠΥΕΛΟΥ
ΟΣΧΕΟΥ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
C1
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA, T2 TRA-SAG-COR, T1 SPIR TRA
T1 TRA-SAG-COR, T2 TRA-SAG-COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
T1 TRA-SAG-COR
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΗ
ΟΡΘΟΥ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 STIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR TRA
T1 TRA-COR, T2 STIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR TRA
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
T1 SPIR TRA-SAG-COR
     

   

ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

   

   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΩΜΟΥ
ΑΓΚΩΝΑ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
de cubitus
     
   
ΠΗΝΙΟ
C1 ή FLEX MEDIUM SYNERGY
KNEE ή C1 ή FLEX MEDIUM SYNERGY
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-COR, T2 SPIR SAG, PD COR
T1 TRA-SAG-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE SPIR 3D COR DYNAMIC
T1 SPIR TRA-SAG-COR
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΛΕΚΑΝΗΣ ΙΣΧΙΩΝ
ΓΟΝΑΤΟΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
KNEE ή FLEX MEDIUM ή C1
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
PD SPIR TRA, PD SAG-COR, T2 SPIR SAG-COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
T1 FFE SPIR 3D SAG-COR DYNAMIC
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΚΝΗΜΗΣ
ΠΔΚ ΚΑΙ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE ή Q BODY
HEAD
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 SPIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR COR
T1 TRA-SAG-COR, T2 STIR TRA-SAG-COR, T1 SPIR SAG
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-SAG-COR
T1 SPIR TRA-SAG-COR
     

   

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

   

   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΥΠΟΨΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
HEAD ή HEAD NECK SYNERGY
HEAD ή HEAD NECK SYNERGY
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
επί ενδείξεων
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA, T2 TRA, T2 FLAIR TRA-SAG, επί ενδείξεων T1 IR COR
T1 TRA, T2 TRA, T2 FLAIR TRA-SAG, T2 FFE
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG-COR
επί ενδείξεων
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΜΣΣ-ΘΜΣΣ-ΟΜΣΣ
ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
SPINE SYNERGY
SPINE SYNERGY
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG, T2 TRA-SAG, επί ενδείξεων T1 SPIR SAG
T1 TRA, T2 TRA, T2 SPIR TRA COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG, επί ενδείξεων T1 SPIR TRA-SAG
T1 TRA-COR
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΙΕΡΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΚΟΓΧΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
HEAD
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-COR, T2 STIR TRA-COR, T1 SPIR COR
T1 TRA-COR, T2 STIR TRA-COR, T1 SPIR TRA-COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SPIR TRA-COR
T1 SPIR TRA-COR
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΥΠΟΦΥΣΗΣ
ΕΣΩ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ-ΛΙΘΟΕΙΔΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
HEAD
HEAD
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 SAG-COR, T2 TRA
T1 COR, T2 TRA, T2 DRIVE TRA
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 SAG-COR
T1 TRA-COR
     


   

ΜΑΣΤΩΝ

   

   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
πρηνή
     
   
ΠΗΝΙΟ
BREAST
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
T1 TRA-SAG, T2 STIR TRA-SAG
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
T1 FFE 3D WATS DYNAMIC
     

   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι βασικές αρχές στην λειτουργία του εργαστηρίου είναι:

η διενέργεια εξετάσεων από άρτια εκπαιδευμένο και μετεκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων και νοσηλευτικό) και η επίβλεψη κάθε εξέτασης από ιατρό από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση της

η υιοθέτηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ακτινοπροστασίας παγκοσμίως, πολύ αυστηρότερων από τις νομοθετημένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική

η συνεχής ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού και συνοδευτικού λογισμικού, η οποία εκτοξεύει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

η επιλογή του σωστού πρωτοκόλλου από τον ιατρό κατά την στιγμή πραγματοποίησης της εξέτασης και η δυνατότητα τροποποίησης του σε πραγματικό χρόνο

   

   


 
 
 


   


 
 
 


   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96