ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ γ-CAMERA, ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ
Παρακάτω θα βρείτε τα πρωτόκολλα των καρδιολογικών εξετάσεων στην γ-camera, στον αξονικό & μαγνητικό τομογράφο που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο μας.

Αυτά πρέπει να τροποποιούνται όταν χρειάζεται.

 
   

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΤEΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ STEP 'N SHOOT
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
κάτω γωνία τρόπιδας - κάτω καρδιακό χείλος
κάτω γωνία τρόπιδας - κάτω καρδιακό χείλος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
85ml (7ml/sec)
85ml (7ml/sec)
     
   
PER OS
50ml (5ml/sec)
50ml (5ml/sec)
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην τρόπιδα, threshold 180, delay 5sec
locator στην τρόπιδα, threshold 180, delay 5sec
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking - επιλογή φάσης ΗΚΓ
     
   
mAs
600
600
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.4
0.4
     
   
PITCH
0.2
0.2
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
0.8/0.4 overlaping
0.8/0.4 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
CARDIAC STANDARD CB
CARDIAC STANDARD CB
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ
ΣΤEΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑ BYPASS
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
κάτω γωνία τρόπιδας - κάτω καρδιακό χείλος
μεσότητα τραχήλου - κάτω καρδιακό χείλος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
out
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
85ml (7ml/sec)
85ml (7ml/sec)
     
   
PER OS
50ml (5ml/sec)
50ml (5ml/sec)
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην τρόπιδα, threshold 180, delay 5sec
locator στην τρόπιδα, threshold 180, delay 5sec
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
     
   
mAs
600
600
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.4
0.4
     
   
PITCH
0.24 ή 0.3
0.2
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
0.8/0.4 overlaping
0.8/0.4 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
CARDIAC STANDARD CB
CARDIAC STANDARD CB
     

   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι βασικές αρχές στην λειτουργία του εργαστηρίου είναι:

η διενέργεια εξετάσεων από άρτια εκπαιδευμένο και μετεκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων και νοσηλευτικό) και η επίβλεψη κάθε εξέτασης από ιατρό από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση της

η υιοθέτηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ακτινοπροστασίας παγκοσμίως, πολύ αυστηρότερων από τις νομοθετημένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική

η συνεχής ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού και συνοδευτικού λογισμικού, η οποία εκτοξεύει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

η επιλογή του σωστού πρωτοκόλλου από τον ιατρό κατά την στιγμή πραγματοποίησης της εξέτασης και η δυνατότητα τροποποίησης του σε πραγματικό χρόνο

   

   


 
 
 


   


 
 
 


   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96