ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΞΟΝΙΚΟΥ & ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Παρακάτω θα βρείτε τα πρωτόκολλα των αγγειογραφικών εξετάσεων αξονικού & μαγνητικού τομογράφου που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο μας ανά ανατομική περιοχή.

Αυτά πρέπει να τροποποιούνται όταν χρειάζεται.

 
   

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗ & ΤΡΑΧΗΛΟΣ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΕΞΑΓΩΝΟΥ WILLIS
ΦΛΕΒΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια κάτω
ύπτια - χέρια κάτω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μεσότητα τραχήλου - κυρτό
μεσότητα τραχήλου - κυρτό
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
out
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
PER OS
ml (4.5ml/sec)
όχι
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
όχι
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
-
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.703
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SMOOTH A
SMOOTH A
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ
ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια κάτω
ύπτια - χέρια πάνω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
αορτικό τόξο - κυρτό
αορτικό τόξο - κάτω γνάθος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
out
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
PER OS
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.703
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
1/0.5 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SMOOTH A
SHARP C
     

   

ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΟΡΜΟΣ & ΑΚΡΑ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ
ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
αορτικό τόξο - άκρα δάκτυλα
μεσότητα τραχήλου - σκέλη διαφράγματος
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
in
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
PER OS
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.703
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΘΩΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μεσότητα τραχήλου - ηβική σύμφυση
σκέλη διαφράγματος - ηβική σύμφυση
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
55ml (4.5ml/sec)
     
   
PER OS
ml (4.5ml/sec)
50ml (4.5ml/sec)
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.703
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑ
ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια ανάποδα - χέρια πάνω
ύπτια ανάποδα - χέρια πάνω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
σκέλη διαφράγματος - άκρα δάκτυλα
ομφαλός - άκρα δάκτυλα
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
out
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
PER OS
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.703
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΟΛΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΚΑ
ΠΑΝΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια ανάποδα - χέρια πάνω
ύπτια ανάποδα - χέρια πάνω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
μεσότητα τραχήλου - άκρα δάκτυλα
κυρτό - άκρα δάκτυλα
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
out
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
PER OS
ml (4.5ml/sec)
ml (4.5ml/sec)
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.703
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια - χέρια πάνω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
σκέλη διαφράγματος - κάτω πόλος νεφρών
σκέλη διαφράγματος-ηβική σύμφυση
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
in
in
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
55ml (4.5ml/sec)
55ml (4.5ml/sec)
     
   
PER OS
50ml (4.5ml/sec)
50ml (4.5ml/sec)
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
bolus tracking
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.703
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ
ΑΝΩ ΚΗΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια χέρια κάτω
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
βάσεις πνευμόνων - κορυφές πνευμόνων
-
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
out
-
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
ml (4.5ml/sec)
-
     
   
PER OS
ml (4.5ml/sec)
-
     
   
BOLUS TRACKING
locator στην αρχή της σάρωσης, threshold 190, delay 5sec
-
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
bolus tracking
-
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
1.173
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΑΤΩ ΚΗΛΗΣ ΦΛΕΒΑΣ
ΦΛΕΒΩΝ ΑΚΡΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια - χέρια πάνω
ύπτια (ανάλογα περιοχή ενδιαφέροντος ορθά ή ανάποδα)
     
   
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
-
-
     
   
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ
-
-
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
-
-
     
   
PER OS
-
-
     
   
BOLUS TRACKING
-
-
     
   
ΦΑΣΕΙΣ ΣΑΡΩΣΗΣ
-
-
     
   
mAs
240
240
     
   
kV
120
120
     
   
COLLIMATION
64X0.625
64X0.625
     
   
ROTATION TIME
0.5
0.5
     
   
PITCH
0.703
0.703
     
   
ΤΟΜΗ/ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ
2/1 overlaping
2/1 overlaping
     
   
ΦΙΛΤΡΟ
SHARP C
SHARP C
     

   

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΕΦΑΛΗ & ΤΡΑΧΗΛΟΣ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΡΤΗΡΙΕΣ KAI ΦΛΕΒΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
HEAD
HEAD
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
-
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
TOF 3D TRA
PCA 3D COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
TOF 3D TRA
-
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ
ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE ή HEAD NECK SYNERGY
BODY SENSE ή HEAD NECK SYNERGY
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
-
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
2D BOLUS TRACK CORONAL
PCA 3D COR
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
3D HIGH RESH COR
-
     


   

ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΟΡΜΟΣ & ΑΚΡΑ

   


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ & ΤΟΞΟΥ
ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΑΟΡΤΗΣ & ΛΑΓΟΝΙΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
2D BOLUS TRACK CORONAL
2D BOLUS TRACK CORONAL
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
3D HIGH RESH COR
3D HIGH RESH COR
     


   
ΕΞΕΤΑΣΗ
ΣΠΛΑΧΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΑΟΡΤΗΣ
ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΑΚΡΩΝ
     
   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ύπτια
ύπτια
     
   
ΠΗΝΙΟ
BODY SENSE
BODY SENSE
     
   
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ IV
0.2ml/kgr
0.2ml/kgr
     
   
ΠΡΙΝ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ
2D BOLUS TRACK CORONAL
2D BOLUS TRACK CORONAL
     
   
ΜΕΤΑ ΣΚΙΑΦΡΑΦΙΚΟ
3D HIGH RESH COR
3D HIGH RESH COR
     


   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι βασικές αρχές στην λειτουργία του εργαστηρίου είναι:

η διενέργεια εξετάσεων από άρτια εκπαιδευμένο και μετεκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων και νοσηλευτικό) και η επίβλεψη κάθε εξέτασης από ιατρό από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση της

η υιοθέτηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ακτινοπροστασίας παγκοσμίως, πολύ αυστηρότερων από τις νομοθετημένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική

η συνεχής ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού και συνοδευτικού λογισμικού, η οποία εκτοξεύει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

η επιλογή του σωστού πρωτοκόλλου από τον ιατρό κατά την στιγμή πραγματοποίησης της εξέτασης και η δυνατότητα τροποποίησης του σε πραγματικό χρόνο

   

   


 
 
 


   


 
 
 


   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96