Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Όταν χρησιμοποιούμε την έννοια πρωτόκολλο μίας απεικονιστικής εξέτασης εννοούμε το σύνολο εκείνων των παραμέτρων που εξασφαλίζουν την ολοκληρωμένη διενέργεια της εξέτασης στον συντομότερο χρόνο, με την λιγότερη επιβάρυνση για τον ασθενή είτε πρόκειται για την ποσότητα της ακτινοβολίας είτε του σκιαγραφικού.

Πολλοί παράγοντες αλληλεπιδρούν προκειμένου να σχεδιαστεί σωστά ένα πρωτόκολλο σε μία εξέταση.

Η διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει σημαντικότατη βοήθεια σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς όμως να αρκεί μόνο αυτή.

Η συνεχής εξέλιξη του εξοπλισμού απαιτεί την αδιάκοπη τροποποίηση των ιατρικών πρωτοκόλλων προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα.

Η εμπειρία και ο εκσυγχρονισμός είναι το βασικό όπλο του ακτινοδιαγνώστη σε αυτή την προσπάθεια.

Επίσης απαιτείται συνεχής συνεργασία με τις κατασκευάστριες εταιρείες του εξοπλισμού προκειμένου να εξαντηθούν οι δυνατότητες βελτίωσης σε κάθε κατηγορία ιατρικού μηχανήματος και πιο ειδικά σε κάθε είδος εξέτασης. Αυτό καθίσταται πιο επιτακτικό στις περιπτώσεις εγκατάστασης εξοπλισμού και λογισμικού αιχμής.

Η καταγραφή των παραμέτρων, η οποία απαιτεί συνεχόμενο έλεγχο από ακτινοφυσικό, είναι χρονοβόρα και δαπανηρή, συντελεί όμως σημαντική στο να εξασφαλιστεί το άριστο τελικό αποτέλεσμα.

 

   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Οι βασικές αρχές στην λειτουργία του εργαστηρίου είναι:

η διενέργεια εξετάσεων από άρτια εκπαιδευμένο και μετεκπαιδευμένο προσωπικό (ιατρικό, τεχνολόγους ιατρικών μηχανημάτων και νοσηλευτικό) και η επίβλεψη κάθε εξέτασης από ιατρό από την πρώτη στιγμή μέχρι και την ολοκλήρωση της

η υιοθέτηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ακτινοπροστασίας παγκοσμίως, πολύ αυστηρότερων από τις νομοθετημένες τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική

η συνεχής ανανέωση του ιατρικού εξοπλισμού και συνοδευτικού λογισμικού, η οποία εκτοξεύει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες

η επιλογή του σωστού πρωτοκόλλου από τον ιατρό κατά την στιγμή πραγματοποίησης της εξέτασης και η δυνατότητα τροποποίησης του σε πραγματικό χρόνο

   
   

ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Παρακάτω θα βρείτε αναλυτικά τα πρωτόκολλα των εξετάσεων που πραγματοποιούνται στο εργαστήριο μας.

Αυτά πρέπει να τροποποιούνται όταν χρειάζεται.

Επίσης θα βρείτε χρήσιμες διαδικτυακές διευθύνσεις προτεινόμενων πρωτοκόλλων εξετάσεων.

   

   


 
 
 


   


 
 
 


   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96