ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
Όπως οι εξετάσεις της κλασσικής ακτινολογίας έτσι και οι ψηφιακές εκτυπώνονται προκειμένου να αναπαραχθεί η ιατρική εικόνα και να είναι έτοιμη για την διάγνωση από τον ακτινοδιαγνώστη αλλά κυρίως για την εκτίμηση από τον κλινικό ιατρό.

Οι προδιαγραφές για τις εκτυπώσεις ποικίλουν ανάλογα με το είδος της εξέτασης. Διαφορετική ανάλυση απαιτεί η εκτύπωση της ψηφιακής μαστογραφίας και διαφορετική της ψηφιακής ακτινογραφίας ή της μαγνητικής τομογραφίας.

Όλες οι εκτυπώσεις στο εργαστήριο μας γίνονται σε laser camera, τεχνική που αποτελεί την πλέον σύγχρονη μέθοδο και την πιο φιλική με το περιβάλλον.

Η χρήση από το εργαστήριο μιας μεγάλης ποικιλίας από laser cameras, όλων σχεδόν κορυφαίων εταιρειών στον τομέα της εκτύπωσης εικόνων dicom, εξασφαλίζει την εκμετάλευση των πλεονεκτημάτων κάθε μίας εξ αυτών.

Επίσης με την χρήση dicom print server γίνεται ολοκληρωμένη διαχείρηση των εκτυπώσεων, που εξασφαλίζει αδιάληπτα σταθερά υψηλή ποιότητα εκτυπώσεων χωρίς διαφοροποίηση των επιμέρους παραμέτρων, ιδιαίτερα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας κάποιας camera.

Οι δύο cameras KONIKA MINOLTA DRY PRO 793 με την κορυφαία ανάλυση των 23mikron εξασφαλίζει, υπερκαλύπτωντας τις απαιτήσεις, τις προδιαγραφές για την εκτύπωση ψηαφιακής μαστογραφίας.

Τα XEROX WORKCENTRE 7655, XEROX WORKCENTRE 3315 και XEROX PHASER δίνουν τη δυνατότητα για υψηλότατης ποιότητας ασπρόμαυρες και έγχρωμες απεικονίσεις δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων σε χαρτί.

 

   

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ
Κάθε εξέταση παραδίδεται στον εξεταζόμενο αποθηκευμένη σε ψηφιακό μέσο (CD, DVD ή USB).

Στο αποθηκευτικό μέσο περιλαμβάνονται οι εικόνες της εξέτασης σε μορφή DICOM, οι οποίες μπορούν να εισαχθούν σε οποιονδήποτε DICOM viewer χρησιμοποιεί ο κλινικός ιατρός ή ο ακτινοδιαγνώστης.

Ενσωματομένος στην εξέταση υπάρχει και ο κατάλληλος DICOM viewer, ο οποίος επιτρέπει την μελέτη της εξέτασης από το ψηφιακό μέσο αποθήκευσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από αυτούς:

EFILM viewer με δυνατότητες μελέτης του συνόλου των εξετάσεων

MICRO DICOM viewer με δυνατότητες μελέτης του συνόλου των εξετάσεωv

NEWTOM NNT viewer για την μελέτη των εξετάσεων του CBCT και του πανοραμικού

OsiriX DICOM viewer με δυνατότητες μελέτης του συνόλου των εξετάσεωv

   
     
 
 

     
 
 
 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96