ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ - PACS
Tο PACS είναι ένα σύστημα για την αποθήκευση, διαχείριση και διανομή των εικόνων της ιατρικής απεικόνισης.

Τα PACS είναι μια κατάκτηση στον χώρο της ιατρικής και έρχονται να ικανοποιήσουν ένα πλήθος αναγκών των ασθενών και των ιατρών.

Στο ιατρείο μας κάθε εικόνα που παράγεται βρίσκεται σε ψηφιακή μορφήαπό την πρώτη μέρα της λειτουργία του.

Οι εικόνες που παράγονται από τις εξετάσεις αποθηκεύονται στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα, που αποτελεί και την καρδία του συστήματος PACS.

Από τον κεντρικό υπολογιστή οι εξετάσεις μπορούν να ανακληθούν από άλλους σταθμούς εργασίας, για εκτύπωση, μελέτη, επεξεργασία, παραγωγή ψηφιακών αντιγράφων κλπ.

 

    ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ PACS
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος διαχείρησης είναι:

Συχνά οι ακτινολόγοι, όταν αναγνωρίζουν ένα εύρημα σε μια εξέταση, αναζητούν παλαιότερες εξετάσεις για σύγκριση. Η εξέταση σας θα βρίσκεται πάντα αποθηκευμένη, για πολλά χρόνια, έτοιμη να ανακληθεί σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή όταν την χρειαστείτε.

Μελέτη της εξέτασης από το monitor και όχι από το film. Η μελέτη στην οθόνη του σταθμού εργασίας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Η εικόνα μπορεί να διορθωθεί, ώστε να αναγνωρίσουμε καλύτερα τις λεπτομέρειές της, να μεγεθυνθεί, να αλλαχθεί το παράθυρο της θέασης κλπ. Μπορεί να γίνουν εκ των υστέρων μετρήσεις, που θα βοηθήσουν στη ακριβή διάγνωση. Μία καινούργια εξέταση μπορεί να συγκριθεί εικόνα προς εικόνα με την παλιά, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο να διαφύγουν ευρήματα.

Οι εικόνες μπορεί να ανασυνθεθούν στα τρία επίπεδα (MPR), να επιπροβληθούν (MIP), να δημιουργήσουν μια τρισδιάστατη εικόνα (3D volume rendering) και έτσι να πάρουμε περισσότερο σαφείς πληροφορίες.

Ευκολία αντιγράφων. Πολλές φορές επίσης ζητούνται από τους ασθενείς αντίγραφα των εξετάσεων, σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, προκειμένου να τα προσκομίσουν στον θεράποντα ιατρό τους ή τον ιατρικό τους σύμβουλο, που συχνά μπορεί να βρίσκεται σε άλλη πόλη ή και χώρα. Οι εξετάσεις σε ψηφιακή μορφή μπορούν εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα να σταλούν οπουδήποτε, είτε με τη μορφή οπτικού δίσκου, είτε με τη μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε με άμεση πρόσβαση σε cloudpacs. Έτσι ο κλινικός γιατρός που σας παρακολουθεί μπορεί εύκολα και γρήγορα να δει τις εξετάσεις σας και να δώσει τηλεφωνικές οδηγίες.

Πολλές εξετάσεις - ενα αποθηκευτικό μέσο. Πολλοί ασθενείς κουβαλάνε ένα μεγάλο ιατρικό φάκελο με πλήθος εξετάσεων, που πολλές φορές είναι δύσκολο και χρονοβόρο να ταξινομηθούν και να χρονολογηθούν σωστά, ενώ πολλές φορές τα films διαφορετικών εξετάσεων μπερδεύονται μεταξύ τους και δημιουργείται σύγχυση. Πλέον με ένα μόνο CD μπορείτε να έχετε μαζί σας ολόκληρο τον Ιατρικό σας φάκελο τακτοποιημένο και ταξινομημένο.

Καταγραφή ροής των εξετάσεων. Σε ορισμένες real time εξετάσεις, όπως το υπερηχογράφημα και η ακτινοσκόπηση απαιτείται καταγραφή της ροής της εξέτασης και όχι μια στατική εικόνα, προκειμένου να θεμελιωθεί το ακτινολογικό πόρισμα. Αυτές οι εξετάσεις είναι δυνατό να καταγραφούν και να κρατηθεί το αρχείο.

Ευκολία ελέγχου. Όλες οι εικόνες των εξετάσεων είναι διαθέσιμες για ελέγχους από ασφαλιστικούς οργανισμούς. Στο εργαστήριο μας λειτουργούν παράλληλα δύο διαφορετικά συστήματα PACS:

το πρώτο σε τοπικό server για την διαχείρηση των εξετάσεων στον φυσικό χώρο του εργστηρίου

και το δεύτερο με server βασισμένο σε φιλοσοφία αποθήκευσης cloud για την απομακρυσμένη διαχείρηση των εξετάσεων
   
     
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96