κλινικές δοκιμές

 

   

Το εργαστήριο μας έχει συμμετοχή όσον αφορά τον τομέα της ιατρικής απεικόνισης, σε μία σειρά από κλινικές μελέτες.

Η επιλογή του εργαστηρίου από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ιατροφαρμακευτικών προϊόντων είναι αποτέλεσμα της αρτιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή σε αυτές είναι η πιστοποίηση του εργαστηρίου όχι μόνο στο επίπεδο των εξετάσεων (κάτι που γίνεται κάθε φορά με τους κανόνες της ευρωπαϊκής ένωσης και του FDA) αλλά και στην συνολική του λειτουργία (πιστοποίηση ISO, ποιοτικός έλεγχος κλπ).

Η συμμετοχή αφόρα τόσο την απεικόνιση των ασθενών, όσο και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των απεικονιστικών εξετάσεων.

 


 
 
   

...
πληροφορίες για τις εξεταζόμενους
οι εταιρείες εξοπλισμού
εταιρείες λογισμικού
διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών
πληροφορίες για ιατρούς
προμηθευτές
έρευνα και εξέλιξη
.....

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96