Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ
Η ικανότητα εντοπισμού των παθολογικών ευρημάτων και αμέσως μετά η δυνατότητα διαφοροδιάγνωσης αυτών πάντοτε στηριζόταν πρωταρχικά στην ορθή απεικόνιση τους.

Σήμερα εξίσου βαρύνουσα σημασία έχει και η μετέπειτα επεξεργασία των ψηφιακών δεδομένων.

Πολλοί παράγοντες αλληλεπιδρούν προκειμένου να πάρει ο ακτινοδιαγνώστης άριστη πρωτογενή εικόνα:

οι δυνατότητες του ιατρικού εξοπλισμού

η χρήση των σωστών πρωτοκόλλων

οι ικανότητες του ιατρού ή του χειριστή του ιατρικού μηχανήματος που εκτελεί την εξέταση κατά περίπτωση

η συνεργασία του ασθενή

 

    ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
Αμέσως μετά προσφέρονται στον σύγχρονο ακτινοδιαγνώστη οι πολλαπλές δυνατότητες της επεξαργασίας αυτής της πρωτογενούς εικόνας.

Με τη βοήθεια των σταθμών επεξεργασίας καταλήγει στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο απαιτεί γνώση, εμπειρία και όρεξη.

Αυτό είναι το σημείο από το οποίο αρχίζει η ιατρική διάγνωση.

Υπάρχουν καλής ποιότητας και αισθητικής ιατρικές εικόνες που δεν είναι διαγνωστικές και ακριβώς το αντίθετο.

Ο συνδυασμός της άριστης ποιότητας και αισθητικης με την υψηλή διαγνωστική ακρίβεια της εικόνας αποτελεί την τέχνη της ιατρικής απεικόνισης.
   
     
 
 
     
 
 


 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96