ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
 
       
       
Με τον όρο θερμό εργαστήριο (hot lab) εννοούμε τον ειδικό θωρακισμένο χώρο φύλαξης και παρασκευής των ραδιοϊσοτόπων και των ραδιοφαρμάκων σε ένα ιατρείο πυρηνικής ιατρικής.

Η σωστή λειτουργία του θερμού εργαστηρίου προϋποθέτει τόσο την σωστή θωράκιση του προς του γειτονικού χώρους, όσο και την ασφαλή αποθήκευση των γεννητριών παραγωγής ραδιοϊσοτόπων αλλά και των έτοιμων ραδιοφαρμάκων εντός αυτού σε επίσης θωρακισμένες κρύπτες.

Ο εξοπλισμός του θερμού εργαστηρίου περιλαμβάνει εκτός από τις κρύπτες και την γεννήτρια παραγωγής ραδιοϊσοτόπων, την εστία προετοιμασίας των ραδιοφαρμάκων και το dose calibrator.

Επίσης περιλαμβάνει και διάφορα προστατευτικά μέσα για την μεταφορά και την χρήση των ραδιοφαρμάκων.

 


   

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΘΕΡΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Στο εργαστήριο μας χρησιμοποιούμε γεννήτρια παραγωγής τεχνητίου (Tc) 99 TEKCIS με προμηθεύτρια την φαρμακευτική εταιρεία AENORASIS.

Το dose calibrator του εργστηρίου είναι το IBC της εταιρείας COMECER. O IBC-Dose Calibrator είναι ένας πλήρως ψηφιακός βαθμονομητής δόσεων συνοδευόμενος από ειδικό λογισμικό ανάγνωσης μετρήσεων.

Ο θάλαμος ιονισμού συνδέεται απ ευθείας με υπολογιστή.

Όλος ο χειρισμός γίνεται με το ειδικό software IBC-LITE, το οποίο είναι πολύ φιλικό στον χρήστη και δίνει την δυνατότητα πλήρους ελέγχου των λειτουργιών του Dose Calibrator.

   
     ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας και η πολύχρονη εμπειρία στη χρήση όλων των τύπων ραδιοϊσοτοπικών απεικονιστικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα της εκτεταμένης χρήσης αυτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες.

Ο μηνιαίος έλεγχος από την ακτινοφυσικό του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει την αρτιότητα της εικόνας και την απόλυτη ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές ακτινοπροστασίας.
   


   


 
 
    


 
 
 


 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96