ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
Η ψηφιακή απεικόνιση είναι η σύγχρονη πραγματικότητα στην ακτινοδιαγνωστική.

Απαιτεί σε κάθε κατηγορία διαφορετικές προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από διεθνείς οργανισμούς.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ψηφιακή λήψη της εικόνας, να έχει εκείνη την ανάλυση αλλά και εκείνα τα επίπεδα «θορύβου», που επιτρέπουν την απεικόνιση του ανθρώπινου σώματος χωρίς απώλεια πληροφοριών.

Αυτό επιτυγχάνεται από πιστοποιημένες, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από το αμερικανικό FDA, μεθόδους λήψης πλήρως ψηφιακής εικόνας.

Στο εργαστήριο μας χρησιμοποιείται η πιο εξελιγμένη από αυτές τις τεχνικές. Η FFD ψηφιακή εικόνα αποτελεί την κορωνίδα της ιατρικής απεικόνισης. Στο ιατρείο μας κάθε ακτινολογική εικόνα που παράγεται βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή.

Δεύτερο βήμα μετά την ψηφιακή λήψη είναι η απεικόνιση αυτής είτε σε οθόνη ενός σταθμού εργασίας, είτε, μέσω laser camera, σε film.

 

    ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μας εξασφαλίζει σε όλες τις περιπτώσεις όλες εκείνες τις προδιαγραφές για την liege arties λήψη και μελέτη των ψηφιακών ακτινολογικών εικόνων.

Επίσης οι εξειδικευμένοι σταθμοί εργασίας με εγκεκριμένα για ιατρική χρήση προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα για την επεξεργασία και την παραγωγή όχι απλά όμορφων και εντυπωσιακών εικόνων και ανασυνθέσεων, αλλά εικόνων που ανταποκρίνονται απολύτως στην πραγματικότητα.

Το software όλόκληρου του ιατρικού εξοπλισμού διαθέτει τα πλεον σύγχρονα και σε αρκετές περιπτώσεις μοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικα: Με την χρήση περισσοτέρων από 15 εξειδεικευμένων workstations, κάθε εικόνα αναλύεται και επεξεργάζεται άμεσα και ολοκληρωμένα.

Οι διαγνωστικές οθόνες σε κάθε workstation ολοκληρώνουν την άριστη τελική θέαση των ιατρικών εικόνων.

Οι laser camera προσφέρουν άριστες εκτυπώσεις, ενώ τα XEROX WORKCENTRE δίνουν τη δυνατότητα για υψηλότατης ποιότητας έγχρωμες απεικονίσεις δισδιάστατων και τρισδιάστατων εικόνων.

Τέλος η ψηφιακή εικόνα αποστέλεται στο PACS - σύστημα αποθήκευσης, και στο CLOUD PACS από όπου υπάρχει δυνατότητα ανάκλησης κάθε στιγμή στο μέλλον από το τοπικό δίκτυο ή απομακρυσμένα.
   
     
 
 
     
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96