Σκιαγραφικά μέσα και ραδιοφάρμακα


 
       
       
ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
Στην ακτινοδιαγνωστική χρησιμοποιούνται διάφορες σκιαγραφικές ουσίες είτε από του στόματος για τη σκιαγράφηση του γαστρεντερικού σωλήνα με κύριο εκπρόσωπο το εναιώρημα θειικού βαρίου είτε ως ενέσιμα (ενδοφλεβίως), για την σκιαγράφηση του ουροποιητικού συστήματος, των αγγείων ή για την καλύτερη απεικόνιση των παθήσεων των παρεγχυματικών οργάνων με την Aξονική Tομογραφία (Iωδιούχα σκιαγραφικά).

Στην Mαγνητική Tομογραφία χρησιμοποιούνται σκιαγραφικά με παραμαγνητικές ή σιδηρομαγνητικές ιδιότητες σε ενέσιμη (ενδοφλεβίως) μορφή για την σκιαγράφηση των παρεγχυματικών οργάνων και των αγγείων.

Επίσης κυκλοφορούν σκιαγραφικά μέσα για την υπερηχοτομογραφία με ενδοφλέβια χορήγηση.

 


    ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ
Η Πυρηνική Ιατρική χρησιμοποιεί ραδιενεργά σκευάσματα για διαγνωστικούς ερευνητικούς και θεραπευτικούς σκοπούς, που ονομάζονται ραδιοφάρμακα.

Τα ραδιοφάρμακα δημιουργούνται από την ένωση α. κάποιου βιολογικά ενεργού μορίου ή κάποιας χημικής ουσίας, μη ραδιενεργό συστατικό και β. της ραδιενεργής ουσίας.

Η ραδιενεργή ουσία ή ραδιονουκλίδιο είναι ασταθείς πυρήνες οι οποίοι εκπέμπουν ακτινοβολία τέτοιας διεισδυτικής ικανότητας, ώστε να καταγράφεται από κατάλληλα απεικονιστικά και μη συστήματα (γ κάμερα, φορητοί ανιχνευτές) για διαγνωστικούς σκοπούς, είτε για να προκαλεί τοπικά (στο σημείο της εκλεκτικής συγκέντρωσής του), συγκεκριμένη θεραπευτική δράση (ραδιοθεραπευτικά σκευάσματα).

Τα συνήθη ραδιοϊσότοπα στην διαγνωστική πυρηνική ιατρική είναι: Γάλλιο (Ga) 67, Ιώδιο (I) 131 και 123, Τεχνήτιο (Τc) και 99 Θάλλιο (TL) 201 τα οποία ανάλογα με την ζητούμενη εξέταση επισημαίνουν την κατάλληλη ουσία και χορηγούνται στον εξεταζόμενο.
   
    ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Οι εξετάσεις της ιατρικής απεικόνισης οφείλουν να σχεδιάζονται ανάλογα με τον ασθενή και την πάθηση που αναζητούμε ή θέλουμε να αποκλείσουμε.

Η χορήγηση του σκιαγραφικού πρέπει να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτητη και συνήθως με τη χρήση ειδικού εγχυτή.

Στο εργαστήριο μας γίνεται χρήση δύο εγχυτών MEDRAD.

Η άρτια εκπαίδευση του προσωπικού μας και η πολύχρονη εμπειρία στη χρήση όλων των τύπων των σκιαγραφικών μέσων μας δίνει τη δυνατότητα της εκτεταμένης χρήσης αυτών, περιορίζοντας στο ελάχιστο τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
      


 
 
 


   


 
 
 


   


 
 
 

 


ΦΩΤΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ 4-10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
τηλέφωνα: 26510 646 66 - 646 26 fax: 26510 646 96